Adatvédelmi tájékoztató


A Mestergarázs Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Mestergarázs Kft.hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Mestergarázs Kft. nyilvántartsa és kezelje.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Online ajánlatkéréshez  bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Mestergarázs Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Mestergarázs Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

domain-név (URL),

a hozzáférés adatai,

az ügyfél file lekérés (file név és URL),

a HTTP válaszkód,

a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

a látogatás időpontja,

a megtekintett oldalak adatai, illetve

a használt böngészőprogram neve.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Mestergarázs Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Mestergarázs Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Mestergarázs Kft. az Ön által megadott adatokat kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:
látogatottsági statisztikák összeállítása,
tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
tájékoztatás nyújtása különböző akciókról.

Tájékoztatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Mestergarázs Kft. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Mestergarázs Kft. nem vállal
felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.